Wat is elektrotechniek

Wat is Elektrotechniek

Elektrotechniek is een technisch vakgebied wat zich bezighoudt met de toepassing, ontwerp en installatie van elektrotechnische installaties in gebouwen, apparatuur, industrie, opwekking, meet en regeltechniek en telecommunicatie.

Het vakgebied Elektrotechniek omvat de distributie, omzetting, opslag en verwerking van elektriciteit (energie) en de verwerking van de middelen die hiervoor noodzakelijk zijn. Volgens diverse bronnen, verwijst elektrotechniek naar elektriciteit en volgens de van Dale betekent elektriciteit: (natuurkunde) kracht die o.a. door wrijving of langs chemische weg opgewekt kan worden.

Zonder elektriciteit wordt het heel stil, vrijwel alles in ons leven is gebaseerd op het gebruik van elektriciteit. Verlichting, motoren, elektronica, digitale technieken, automatisering, meet & regeltechniek, beveiliging verwarming en tegenwoordig vervoer etc. etc.

elektriciteit = stroom x weerstand

Door atomen toe te voegen (opwekken van energie) elektriciteit - verlichting TeqJobaan bijvoorbeeld een koperdraadje willen deze er ook graag zo snel als mogelijk weer uit. Er wordt een stroom opgang gezet waarmee er aan de andere kant van het koperdraadje een lamp kan branden. Het licht komt uit de weerstand in het koperdraadje in de lamp, omdat deze eigenlijk te dun is om de hele stroom goed te verwerken gaat deze gloeien. Omdat er geen zuurstof in de gloeilamp aanwezig is kan dit draadje (wolfraam) niet verbranden en blijft de lamp verlichting afgeven.

Werken in de elektrotechniek

Door het enorme brede toepassingsgebied is het niet meer mogelijk om generalist te zijn in het vakgebied elektrotechniek. Bij het gereedmaken en onderhouden van een elektrotechnische installatie zullen afhankelijk van de complexiteit de volgende specialisten nodig zijn:

Specifieke vakgebieden binnen de elektrotechniek

Meet & Regeltechniek
Als er een terugkoppeling moet komen op een gewenste waarde (bijvoorbeeld temperatuur in huis) dan is er meet & regeltechniek nodig. Door te meten weten wij of de gewenste temperatuur bereikt is en door de regeltechniek kan de terugkoppeling naar de cv ketel gegeven worden dat hij kan stoppen met het afgeven van warmte. Dit is de eenvoudige uitleg, tegenwoordig zijn er GBS (gebouw beheer systemen) specialisten. Aspecten waar wij controle over willen hebben in een gebouw zijn: verwarming, verkoeling, vochtigheid, zuurstofgehalte, verlichting en bijvoorbeeld zonnewering. Deze aspecten hebben ook nog eens invloed op elkaar, om al deze systemen goed af te stemmen op elkaar is de meet & regeltechnicus noodzakelijk. Een GBS is onderdeel van procesautomatisering.

Elektronica
Door bijvoorbeeld in een Gebouw beheersysteem goed te laten werken is er veel elektronica nodig. Denk aan sensoren, regelaars, opnemers en computers. Deze tak van sport kunnen wij vervolgens opdelen in digitale technieken en vermogenselektronica. Er wordt over vermogenselektronica gesproken als er vergelijkbare componenten gebruikt worden als in de elektronica alleen dan worden er grotere stromen toegepast.

Installatietechniek / Industrie
Hier komen diverse disciplines samen maar er is een verschil in inzetbaarheid tussen industriële-, utiliteit, woningbouw, renovatie en nieuwbouw. Al deze werkgebieden kennen hun eigen elektrotechnische specialisten.

Data-, telecom- en beveiligingsinstallaties
Dit zijn installaties waar wij niet meer over distributie praten maar over overdracht van signalen. Dit zijn tegenwoordig voornamelijk digitale signalen. Ook draadloze installaties worden in dit vakgebied veel toegepast en voor de installatie hiervoor is een hele specifieke kennis nodig.

Energietechniek
Bij de opwekking en distributie van grote vermogens wordt vaak gesproken over energietechniek. In dit vakgebied komen we vaak energiebedrijven tegen die zorgen voor het uiteindelijk daar brengen van de elektriciteit waar dit nodig is. Zij dragen zorg voor het hoogspannings- en middenspanningsnetwerk in bijvoorbeeld Nederland.

Duurzame Elektrotechniek

Vooral duurzame energie (nieuw vakgebied in de elektrotechniek)duurzame elektrotechniek teqjob heeft heden ten dagen grootste aandacht omdat onze civiele brandstoffen eindig zijn en een redelijke vervuiling met zich meebrengen. Onderdelen van duurzame energie opwekking zijn; water, zon, wind en warmte. En daarnaast natuurlijk de opslag van de opgewekte energie en het rendement (omzetting van elektriciteit in beweging, warmte, licht en andere processen) op distributie en verbruik. Meer exotische onderdelen zijn kernfusie en energiewinning uit waterstof.

Om ons energieverbruik een grotere duurzaamheid toe te kennen zijn er grote investeringen noodzakelijk die innovatie, kennis en ontwikkeling mogelijk maken. Ook opleidingen in het vakgebied elektrotechniek zullen meer aandacht moeten besteden aan duurzame energie zodat wij meer kennis de toekomst in brengen die noodzakelijk is voor innovatie en implementatie.

Met de diverse politieke akkoorden die op globaal niveau gemaakt zijn zal er op termijn geen weg meer terug zijn. Dus een groot gedeelte van onze  toekomst ligt in duurzame energie. Het aantal mensen op onze aarde neemt toe en dit proces zal voorlopig nog niet afnemen en wij hebben ons redelijk afhankelijk gemaakt van energie. Op termijn zal er ook een nog grotere vraag naar specialisten ontstaan in de energie sector.

Dromen van een Perpetuum mobile

Energie kan niet verloren gaan of uit het niets ontstaan. Dit is de eerste wet van de thermodynamica en houdt nog steeds stand.

Read More
Solliciteren is niet eng, er zijn grotere problemen

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken (naar de Griekse wijsgeer Epictetus).

Read More
Een conflict op het werk hoort er bij

Veel mensen dromen van een wereld zonder conflicten, hou er maar rekening dat ook jij met wrijving  en onrecht te maken krijgt. Een conflict op het werk komt vaker voor dan je denkt.

Read More

Informatie

TeqJob Engineering & Management is de specialist in het bemiddelen van personeel binnen de vakgebieden elektrotechniek, werktuigbouwkunde en industriële automatisering. De regio waarin wij werkzaam zijn is Amsterdam en omgeving. KvK nummer: 70393958 / BTW nummer: NL002130149B06
Neem Contact op
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram